Kalite Politikamız

Özmen Grup, gerçekleştirdiği yolcu taşımacılığı, öğrenci taşımacılığı, ve VIP faaliyetlerinde Toplam Kalite anlayışıyla Ulusal yasa ve mevzuatlar ile ticari etiği dikkate alarak, Ortaklığın görevleri ve ortak değerleri doğrultusunda, geleceği ile ilgili olarak çalışanlarını, müşterilerini, tedarikçilerini, iştirakçilerini, tüm iş ortaklarını aynı gayede buluşturmak amacıyla Kalite Politikası’nı beyan eder.

Hizmette Mükemmelliği Aramak
Faaliyetlerimizde ulaştığımız noktalar, bizim için mükemmellikte yeni arayışların başlangıcıdır.

Müşteri Odaklı Bir Yaklaşım Sergilemek
Müşterilerimizin farklı kültürleri göz önüne alınarak; günümüz ve gelecekteki beklentileri ve ihtiyaçları doğru algılanıp değerlendirilmek suretiyle, hizmetin zamanında sunulması sağlanır. Müşterinin memnuniyeti, önerisi ve şikayeti etkin bir şekilde değerlendirilir.

Kaynakları Yönetmek
En üst düzeyde operasyonel emniyet, güvenlik ve kaliteyi yakalamak için gereken tüm kaynakları sağlar ve en uygun düzeyde kullanır.

Kalite Yönetim Sistemi Şartlarına Uymak ve Etkinliğini Sürekli İyileştirmek
Organizasyonel yapılanma ve faaliyetlerde; kalite odaklı, sistematik ve disipline edilmiş bir yaklaşım sergilenerek, sistem sürekli gözden geçirilip iyileştirme fırsatları yaratılır.

Gelişmiş Teknolojiyi Kullanmak
Rekabet avantajı sağlayacak teknolojiyi takip ederek, kullanılmasını sağlar.